Lipiec 2018 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

RODO

Informacja Administratora RODO (pobierz)

Dane osobowe – RODO

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 17 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Poradni, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone…