Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie Sebastian Kępka e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje. Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora: Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I…

Dane osobowe – RODO

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 17 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Poradni, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone…