Godziny pracy Poradni w okresie wakacyjnym: od 1 do 12 lipca oraz od 26  do 30 sierpnia Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w stałych godzinach pracy tj. 8:00 – 20:00 W dniach 15.07 – 23.08.2019 r. Poradnia pracuje w…