Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza w ramach Akademii dla Nauczycieli

Temat szkolenia: Nowoczesne techniki uczenia się w pracy nauczyciela z uczniem
Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20
sala konferencyjna
Prowadząca: Wiesława Szustkiewicz
Prowadząca – dodatkowe informacje: Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
Czas trwania: 10.00-12.00 (2 h)
Termin szkolenia: 8 czerwca 2019 roku
Nabór: Otwarty (sekretariat poradni)

 

Odbiorcy:

Nauczyciele bemowskich szkół podstawowych uczący w klasach V-VIII, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni oraz wszyscy chętni, którzy chcą uczyć się lub nauczać szybko, łatwo, przyjemnie i efektywnie


Cel:

Przedstawienie podstawowej wiedzy nt. technologii uczenia się i nauczania, nabycie umiejętności w posługiwaniu się technikami, układanie własnych programów
w oparciu o założenia teoretyczne, wykorzystanie technik uczenia się w pracy
z dzieckiem dysfunkcyjnym.


Program:

Poznanie swoich mocnych stron i ograniczeń przy uczeniu się.

 • Reguły efektywnego uczenia się i organizacji pracy umysłowej.
 • Skojarzenia i kanały przyjmowania informacji.
 • Funkcje mózgu i ich wpływ na uczenie się.
 • Style uczenia się.
 • Motywacja, obraz siebie i nastawienie.
 • Jak doskonalić umiejętność koncentracji uwagi.
 • Mapy umysłowe, czyli nielinearne notowanie zgodne z pracą mózgu:
  • założenia teoretyczne
  • praca nad samodzielnym tworzeniem map myśli
  • zalety stosowania tej techniki i jej wykorzystywania w praktyce
Tagi: