31 Marzec

Wielkanocne palmy

Dnia 16.03.2021 odbyło się spotkanie dla rodzeństwa dzieci pozostających pod opieką zespołu WWRD. Dzieci kreatywnie spędziły czas tworząc przepiękne wielkanocne palmy. Nasz Zespół stara się otoczyć wsparciem całe rodziny, gdyż jest to podstawą do odnoszenia sukcesów przez naszych podopiecznych. Inicjatywa …

29 Marzec

Funkcjonowanie Poradni

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej skutkujących trudnościami w planowaniu naszych działań i funkcjonowaniu Poradni (liczne zwolnienia,  kwarantanny oraz zasiłki opiekuńcze) ograniczamy zapisy na diagnozy  w najbliższym czasie (tj.  do 09.04.2021 r.). Jednocześnie …

24 Luty

Zmiana siedziby

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1224/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2021 r. podlegać będzie Specjalistyczna …

Skip to content