Bemowski System Poradnictwa Zawodowego

Wybór zawodu to ciąg niezliczonych decyzji w życiu człowieka, który najczęściej rozpoczyna się w dzieciństwie, w okresie przedszkolnym, a kończy coraz częściej, w wieku dojrzałym. Decyzje zawodowe są jednymi z ważniejszych, ponieważ od nich zależy przyszłe życie. Nie rodzimy się z umiejętnościami podejmowania decyzji, zwłaszcza tych dotyczących wyboru edukacyjno-zawodowego.

Zarówno bowiem podejmowanie decyzji, jak i wybór zawodu są procesem, którego trzeba się nauczyć i pomocnicza rola dorosłych – rodziców, nauczycieli, specjalistów – jest tu znacząca i odpowiedzialna. Dlatego poradnictwo i doradztwo zawodowe to ważne obszary pracy  z uczniami, ale również z ich rodzicami oraz nauczycielami, realizowane przez poradnię.

Bemowski System Poradnictwa Zawodowego ma wspomóc ich na różnych etapach, począwszy już od przedszkola poprzez szkołę podstawową, gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

doradztwo