Bemowskie Dyktando 2018 

V edycja

z okazji Europejskich Dni Świadomości Dysleksji

pod hasłem

„ 100 odcieni dysleksji”

o nagrodę główną – Pióro Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Urszuli Kierzkowskiej

 

29.11.2018 roku, już piąty raz odbył się organizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 20 Bemowski Konkurs Ortograficzny, tym razem pod hasłem„ 100 odcieni dysleksji” w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. 

Tradycyjnie już Dyktando dla dorosłych: rodziców, nauczycieli, urzędników odbywało się w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70. Tegoroczni uczestnicy Dyktanda potykali się z trudną polszczyzną. Dzielni piszący, zachęceni przez otwierających wydarzenie – Panią Burmistrz Urszulę Kierzkowską wraz z Przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Bemowo, mieli okazję zgodnie z treścią dyktanda „ Marzyć o horacjańskiej harmonii, by nie być ani tchórzem, ani jaśniepanem i dawać nie hurraoptymistyczne, lecz obiektywne świadectwo swojej odwagi. Póki co, unieważniali nawet swoje niebłahe triumfy w przezwyciężaniu błędów ortograficznych na cotygodniowych warsztatach w bemowskiej poradni, gdyż w obliczu bieżących wydarzeń historycznych czuli niepohamowaną dumę i ukontentowanie, że są Polakami”

Bemowski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół podstawowych zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 357.

Drużynowy Bemowski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych przygotowała Szkoła Podstawowa nr 321.

Bemowski Konkurs Ortograficzny na poziomie klas siódmych, ósmych i gimnazjum przeprowadziła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20.

Zaszczytne tytuły Bemowskiego Mistrza Ortografii oraz wieczne pióra ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy– Urszulę Kierzkowską odebrali:

  1. w kategorii: szkoła podstawowa – poziom klas III –  przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie – Martyna Adamek
  2. w kategorii: szkoła podstawowa – poziom klas IV-VI – przedstawiciele zwycięskiej drużyny turniejowej ze Szkoły Podstawowej nr 301 w Warszawie – Tomasz Gugała, Jacek Albin, Jakub Kamiński
  3. w kategorii: klasy siódmej/ósmej/gimnazjum – przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 82 (kl. VIII) w Warszawie – Natalia Kazimierczak
  4. w kategorii: rodzic – przedstawiciel Rodziców z Bemowa – Katarzyna
    Manowska-Cepak
  5. w kategorii: nauczyciel – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie Jolanta Wąsowska
  6. w kategorii: urzędnik – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Bemowo- Jolanta Bonder

W skład Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłowym przebiegiem dyktanda dla dorosłych (rodzic, nauczyciel, urzędnik) oraz sprawdzanie
i ocenę prac weszli, oprócz nauczycieli bemowskich szkół podstawowych i poradni, także laureaci – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 82 i Szkoły Podstawowej nr 301.

  W tym roku, obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zostały dodatkowo wzbogacone Paradą Ortograficzną zorganizowaną przez Szkoły Podstawowe nr 341, nr 316, nr 321 i nr 350. Parada Ortograficzna była dowodem na niebywale twórcze pomysły, kreatywność, pracowitość uczniów z dysleksją.

W tym samym miejscu i czasie podsumowano także inne wydarzenie związane
z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Zaproszono-Jasia Twarowskiego, ucznia kl. V Szkoły Podstawowej nr 150, który prezentował swoją, jako jedną z wielu prac uczniów nt.: „ Moje życie z dysleksją”. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na problematykę trudności poznawczych i emocjonalnych uczniów
z dysleksją, pobudzenie ich aktywności, podniesienie poczucia własnej wartości oraz promowanie szkół, z których zgłoszeni zostali uczestnicy.

Naszą uroczystość uświetnił niezwykły występ Orkiestry JUNO WARS, pod batutą
Pani Aleksandry Stadnickiej-Wawer, który zaprezentował wiele utworów patriotycznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W przerwie Dyktanda prezentowali także swój talent muzyczny uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 301 i Szkoły Podstawowej
nr 321.

Mamy nadzieję, że nagrodzeni zaszczytnym tytułem Bemowskiego Mistrza Ortografii chwalić się nim będą cały rok.

Wszystkim zaangażowanym w realizację tego, jakże ważnego przedsięwzięcia składamy ciepłe podziękowania.

Autorem tegorocznego tekstu dyktanda była Joanna Szustkiewicz- PPP20.

 

Maria Zabłocka

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20
w Warszawie

Tagi: