BEMOWSKIE DYKTANDO 2019

Bemowskie Dyktando 2019
z okazji Europejskich Dni Świadomości Dysleksji pod hasłem
„Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją”
o nagrodę główną – Pióro Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy Urszuli Kierzkowskiej

Bemowskie Dyktando odbyło się już po raz szósty. „Jak bum-cyk-cyk, myślałam, że będzie to kolejny naprędce przygotowany dzień mojej szkolnej przygody, a tu, ni stąd ni zowąd, niespodzianka!….” Tak oto rozpoczął się 21.11.2019 roku w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 tegoroczny Bemowski Konkurs Ortograficzny w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Motywem przewodnim w tym roku był nauczyciel bliżej ucznia z dysleksją. Tekst został nasączony językowymi przeszkodami. Tym razem położyliśmy nacisk na interpunkcję, która wraz z ortografią składały się na końcową ocenę.

Tradycyjnie już zaproszono uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli urzędu. Potykający się z trudną polszczyzną uczestnicy, walczyli w podziale na sześć kategorii, a zwycięzcy–mistrzowie ortografii w każdej z kategorii otrzymali wspaniałą nagrodę główną – Pióro Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Bemowski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół podstawowych zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 357. Drużynowy Bemowski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych przygotowała Szkoła Podstawowa nr 321. Bemowski Konkurs Ortograficzny na poziomie klas VII-VIII przeprowadziła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20.

Zaszczytne tytuły Bemowskiego Mistrza Ortografii oraz wieczne pióra ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy-Urszulę Kierzkowską odebrali:
1. w kategorii: szkoła podstawowa – poziom klas III – Aleksandra Woźnica przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 321 w Warszawie

2. w kategorii: szkoła podstawowa – poziom klas IV-VI – Marta Rejf, Michał Wilczyński, Karolina Gabryel – przedstawiciele zwycięskiej drużyny turniejowej ze Szkoły Podstawowej nr 341 w Warszawie

3. w kategorii: klasy VII-VIII–Jakub Kamiński–przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 301 w Warszawie

4. w kategorii: rodzic – Pani Maria Adamczyk – przedstawiciel Rodziców z Bemowa

5. w kategorii: nauczyciel – Pani Jolanta Wąsowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie

6. w kategorii: urzędnik – Marzena Hafizamjid – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Bemowo

Uczestnicy Bemowskiego Konkursu Ortograficznego otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy tym wszystkim, którzy odważyli się zmierzyć z piórem i z białą kartką, bo to duża odwaga w dzisiejszych czasach, czasach słowników poprawiających na komputerze nasze błędy.
W tym roku, obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zostały dodatkowo wzbogacone plebiscytem na „Nauczyciela Mistrza w oczach Ucznia z dysleksją”. Plebiscyt polegał na wyłonieniu laureatów (Nauczyciel Mistrz) w drodze głosowania uczniów z dysleksją, w swoich macierzystych szkołach, w kategoriach: Mistrz wielkiego serca, Mistrz koncentracji i spokoju, Mistrz ładnego pisma, Mistrz słuchania, Mistrz-sokoli wzrok. Lista laureatów została ogłoszona podczas uroczystości wręczenia nagród Bemowskim Mistrzom Ortografii.

W oczekiwaniu na werdykt jury, naszą uroczystość uświetnił Gość Honorowy-Renata Saba, plastyk projektant, grafik, która przeprowadziła dla Uczestników Dyktanda szybki kurs kaligrafii XXI wieku.
Mamy nadzieję, że nagrodzeni zaszczytnym tytułem Bemowskiego Mistrza Ortografii chwalić się nim będą cały rok.

Wszystkim zaangażowanym w realizację tego, jakże ważnego przedsięwzięcia składamy ciepłe podziękowania.

Maria Zabłocka
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20
w Warszawie

 

Poniżej, w załączniku zawarty jest tekst tegorocznego dyktanda. Autorem tekstu jest Joanna Szustkiewicz – PPP20.
Komisja Konkursowa uwzględniła, w niektórych przypadkach, możliwość różnorodnego zapisu
i uznawała za poprawne dwie formy zwrotów zawartych w tekście.

 

Dyktando dla dorosłych 2019