Archiwa: Warsztaty dla nauczycieli - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem nt. „Chodzą słuchy…czyli jak rozwijać funkcje słuchowo-językowe u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach profilaktyki dysleksji” Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 w Warszawie proponuje dla zainteresowanych nauczycieli dodatkowy termin warsztatu 3.06.2017 r. godz….

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 przypomina  o szkoleniu w ramach Akademii dla Nauczycieli nt. „Chodzą słuchy…czyli jak rozwijać funkcje słuchowo-językowe dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym w ramach profilaktyki dysleksji”. W trakcie spotkania (zmieniony termin!) w dniu 8.04.2017 r. w godz….

Nowości w Poradni

„Trudny rodzic – jak zmienić walkę we współpracę”  – szkolenie dla nauczycieli dotyczące przekazywania trudnych  informacji rodzicom, asertywnego zachowania się w sytuacjach konfliktu oraz motywowania rodzica do współpracy  – A. Kiewel, D. Szymańska „Sztuka prowadzenia zebrań z rodzicami” – szkolenie…

Celem głównym szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli do jak najwcześniejszego rozpoznawania uzdolnień i rozwijania zainteresowań matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym Cele szczegółowe to Zapoznanie nauczycieli z pojęciem uzdolnień matematycznych – wskaźniki zarysowujących się uzdolnień matematycznych dzieci przedszkolnych wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej; Uporządkowanie…

Warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy na spotkanie w ramach warsztatów dla nauczycieli – Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o 9:00