Destination Imagination

Drużyna „Tęczaki” – grupa dzieci z naszej Poradni w roku szkolnym 2018/2019 przygotowuje się do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.

W dniach 28.02.2019 r.- 02.03. 2019 r.będzie reprezentować naszą Poradnię podczas Olimpiady. Oficjalny portalinternetowy Wrocławia tak przedstawia DI: https://www.wroclaw.pl/portal/wyzwania-i-zmiany-20182019-w-destination-imagination-polska

Co to jest za program? Czego uczy?

IDEA DI

KREATYWNOŚĆ, NAUKA, ZABAWA

DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.

 

DI bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego,
że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Program zachęca dzieci
i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

 

Destination  Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności
i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych. Dzieje się tak, ponieważ w naszym Programie dzieci i młodzież rozwiązują Wyzwania samodzielnie.

 

Fundacja Destination Imagination Polska

  1. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław

tel.: (71) 311 10 45

@: kontakt(a)dipolska.pl, www.kreatywnosc.pl

NIP: 899-28-48-682, REGON: 380961771

 

Tagi: