Druki do pobrania

Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

Orzecznictwo o potrzebie nauczania indywidualnego

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o nauczanie indywidualne:

  1. Wniosek
  2. Zaświadczenie lekarskie (z pieczątkami: lekarza oraz przychodni)
  3. Ksero wyników egzaminu/ sprawdzianu.
  4. Ksero świadectwa szkolnego.
  5. Wykaz ocen śródrocznych lub śródsemestralnych.
  6. Opinia pedagogiczna ze szkoły (załączony wzór)

Komplet dokumentacji składamy do przewodniczącego Zespołu – mgr Wiesławy Szustkiewicz; codziennie, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.
Posiedzenia Komisji odbywają się w czwartki.

Diagnoza integracji sensorycznej