Druki do pobrania

Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

Orzecznictwo o potrzebie nauczania indywidualnego

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o nauczanie indywidualne:

  1. Wniosek (doc)
  2. Zaświadczenie lekarskie (z pieczątkami: lekarza oraz przychodni) (doc)
  3. Ksero wyników egzaminu/ sprawdzianu
  4. Ksero świadectwa szkolnego
  5. Wykaz ocen śródrocznych lub śródsemestralnych
  6. Opinia pedagogiczna ze szkoły (załączony wzór) (doc)

Komplet dokumentacji składamy do przewodniczącego Zespołu – mgr Wiesławy Szustkiewicz; codziennie, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w czwartki.

Diagnoza integracji sensorycznej