• Akademia dla Rodziców Przedszkolaka

    Od niepewności do odwagi

  • Akademia dla Rodziców Przedszkolaka

    Objawy nadpobudliwości

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa – również niepublicznych. Do poradni można zgłaszać się bez skierowania. Pomoc poradni jest bezpłatna. Zakres działań naszej placówki jest szeroki i uregulowany ustawowo. Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

E-porady


Ankieta

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Warszawie

Oferta poradni

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni było to, by jej działanie nie sprowadzało się wyłącznie do diagnozy, która choć ważna, nie rozwiązuje wielu spraw dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli. Przy szerokim, systemowym sposobie widzenia opieki psychologiczno-pedagogicznej i udzielanej pomocy, działania Poradni idą w następujących kierunkach:

Dla dzieci 1 - 3

Dla dzieci 4 - 7

Dla uczniów bemowskich szkół

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Dla rad pedagogicznych

8

Grantów

W 2015 Poradnia PSychologiczno - pedagogiczna nr 20 zrealizowała 8 grantów

7500

Dzieci pod opieką poradni

W 2015 Poradnia pomogła około 7,5 tysiącom dzieci.