Informujemy naszych Klientów, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jednak w znacznie ograniczonym zakresie:

1. Wstrzymane zostały wszystkie spotkania indywidualne. Specjaliści świadczą pomoc w formie konsultacji i porad udzielanych on-line oraz telefonicznie.

2. Zgodnie z harmonogramem wszyscy pracujący specjaliści Poradni udzielają porad on-line (Skype, e-mail, telefon).

3. Wyznaczeni psychoterapeuci pełnią dyżury on-line (za pośrednictwem Skype’a pod adresem: Wsparcie Rodziców ON-LINE)

* poniedziałek w godz. 12:00-16:00, psycholog Monika Długokęcka
* wtorek w godz. 16:00-19:00, psycholog Katarzyna Kopeć
* piątek w godz. 8:00-12:00, psycholog Monika Długokęcka

4. Do dyspozycji Klientów pozostaje sekretariat i recepcja (pracownicy mają wyznaczone dyżury) poprzez kontakt telefoniczny i mailowy. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej w Poradni „Strefie Bezpieczeństwa”. Istnieje możliwość złożenia wniosku o przesłanie dokumentacji dziecka w recepcji lub przesłanie na adres mailowy Poradni.

5. Klient może także złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego za pośrednictwem ePUAP-u.

6. Do kontaktu z Klientem w sprawach trudnych, kryzysowych zostaje wyznaczony numer: 723-244-778 oraz adres mailowy: ppp20@vp.pl
Numer wraz z adresem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00.

Zachęcamy rodziców do korzystania z naszego Facebooka, gdzie także zamieszczane są bieżące informacje.

Obecna organizacja obowiązuje do odwołania.

Tagi: