Kadra Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 20

Kadra Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 20

Maria Zabłocka – dyrektor Poradni

Wiesława Szustkiewicz – wicedyrektor Poradni

 

Justyna Biernacka – pedagog specjalny, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog
Justyna Małgorzata Biernacka– psycholog
Katarzyna Brudka – psycholog, psychoterapeuta (urlop)
Monika Chodorowska – terapeuta pedagogiczny
Barbara Ciporska – terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog
Martyna Czopowicz – psycholog
Monika Długokęcka– psycholog, psychoterapeuta
Anna Dubczyńska – pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI
Marta Grzybowska – psycholog
Danuta Iwaniszczuk – psycholog, oligofrenopedagog
Ewa Jędral – terapeuta pedagogiczny
Dorota Jedynak – neurologopeda, oligofrenopedagog
Magda Kabata – psycholog
Beata Kaczyńska – psycholog
Małgorzata Kępka – psycholog, doradca zawodowy
Anna Kiewel – psycholog, terapeuta rodzinny
Anna Magdziak – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
Justyna Matusz – pedagog, terapeuta pedagogiczny
Anna Pikus – pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
Dorota Polańska-Fryś – psycholog, psychoterapeuta (urlop)
Monika Przybysz – psycholog
Agnieszka Sobieraj – fizjoterapeuta, terapeuta SI (urlop)
Olga Sokołowska – psycholog
Magdalena Stępień – pedagog specjalny, neurologopeda
Karolina Świątek-Orska – psycholog
Joanna Szczepaniak – psycholog
Jolanta Szczucka – psycholog, pedagog resocjalizacyjny
Eliza Szepeluk – psycholog
Joanna Szustkiewicz – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
Wiesława Szustkiewicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
Dorota Szymańska – psycholog, terapeuta rodzinny
Iwona Warecka – psycholog, doradca zawodowy
Edyta Worobiej – psycholog
Irmina Wrońska – psycholog
Maria Zabłocka – pedagog, oligofrenopedagog, mediator, doradca zawodowy
Agnieszka Zarzycka-Kożuszek – pedagog specjalny, neurologopeda
Monika Zubkowicz-Stelmach – psycholog (zwolnienie lekarskie)

 

Lekarze konsultanci:

Grzegorz Polański – neurolog
Aleksandra Jaszczak – psychiatra dziecięcy