1. Udział w programie Sat I i SAT II (umożliwiającego precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 roku życia), młodzieży i osób dorosłych.
  2. Nowa Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów w zakresie udzielania pomocy dzieciom z problemami emocjonalno-społecznymi.
  3. Wideotrening komunikacji – podróż do głębszego poznania siebie i innych oraz wzmocnienie relacji z otoczeniem.
Tagi: