Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa – również niepublicznych.

Wszystkie zajęcia w poradni są bezpłatne.

Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań.

Specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną oferują
psychologowie, terapeuci pedagogiczni, logopedzi w m.in. następujących dziedzinach:

 1. profilaktyki
 2. wczesnego wspomagania rozwoju
 3. interwencji kryzysowej
 4. diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej;
 5. komputerowych badań programem „Słyszę”
 6. psychoedukacji
 7. doradztwa i poradnictwa edukacyjno – zawodowego
 8. treningów umiejętności
 9. terapii psychologicznej
 10. terapii pedagogicznej
 11. terapii logopedycznej
 12. orzecznictwa w sprawie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego
 13. opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 14. mediacji
 15. systemowej terapii rodzin

Oferta adresowana jest głównie do

 • dzieci (od wieku niemowlęcego przez cały okres żłobkowy i przedszkolny)
 • uczniów
 • młodzieży
 • rodziców
 • opiekunów
 • nauczycieli, rad pedagogicznych

Poradnia prowadzi

 • około 17 zajęć: stymulujących rozwój i korekcyjno-kompensacyjnych
 • 8 różnych warsztatów i treningów psychoedukacyjnych
 • 9 rodzajów zajęć o charakterze socjoterapeutycznym i psychoterapeutycznym
 • oraz oczywiście spotkania indywidualne

Udział we wszystkich zajęciach jest dobrowolny. Zarówno  zajęcia grupowe jak i indywidualne są bezpłatne.
Wszystkie prowadzone zajęcia przygotowane są według własnych programów, zatwierdzonych przez radę
pedagogiczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Nasza Poradnia funkcjonuje w szeroko pojętym środowisku bemowskim i warszawskim. Współpracujemy z pedagogami
z dzielnicy Bemowo jak również z instytucjami, w których klienci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mogą uzyskać pomoc.