2. Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Bemowa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza na cykl spotkań organizowanych w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli pedagogów i psychologów. Spotkania organizowane będą w siedzibie Poradni, ul. Powstańców Śląskich 17, a w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
W bieżącym roku szkolnym spotkania Sieci organizowane będą w formule superwizji koleżeńskiej, podczas której psycholodzy i pedagodzy mieli będą możliwość wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację spotkań z ramienia naszej Poradni:

Katarzyna Olobry-Księżak – katarzyna.olobry@ppp20.pl – psycholog, pedagog, psychoterapeuta systemowy rodzin, dyrektor Poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta rodzin, psychologa szkolnego oraz zastępcy dyrektora szkoły podstawowej. Od kilkunastu lat aktywnie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami
pozarządowymi prowadząc konsultacje superwizyjne dotyczące pracy z trudnym klientem.

Karolina Kozłowska – karolina.kozlowska@ppp20.pl – psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin, posiada kilkunastoletni staż pracy na stanowisku psychologa szkolnego w szkole z oddziałami integracyjnymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z fundacjami wspierającymi rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadziła treningi umiejętności społecznych
i praktycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Prywatnie prowadzi rodzinę zastępczą, stale współpracując z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Proponowane terminy spotkań:
7.10.2021
4.11.2021
2.12.2021
13.01.2022
24.02.2022
24.03.2022
07.04.2022
09.06.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów i pedagogów z bemowskich szkół i przedszkoli na spotkania Sieci.

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa

4. Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów – jest najdłużej działającą siecią współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20. Cykliczne spotkania logopedów z placówek oświatowych Bemowa służą poszerzaniu kompetencji merytorycznych , doskonaleniu warsztatu pracy a także pomagają w rozwiązywaniu wątpliwości diagnostyczno-terapeutycznych. Cieszą się wysoką frekwencją i uznaniem środowiska logopedów Bemowa.

5. Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa

6. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne Bemowa

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania. Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Spotkania będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 stacjonarnie lub w formie online, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

  • Magdalena Stępień– logopeda
  • Joanna Szustkiewicz – pedagog specjalny
  • Agnieszka Śmietańska – pedagog

7. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedszkolnych

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Cele sieci:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
  • analiza przykładów dobrych praktyk,
  • poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby przedszkoli i nauczycieli uczestniczących w sieci,
  • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

 

Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Spotkania będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, spotkania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

  • Joanna Szustkiewicz – pedagog specjalny
  • Agnieszka Śmietańska – pedagog
Skip to content