Dla uczniów

Oferta zajęć postdiagnostycznych dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów

 1. „Jak się uczyć, żeby się nauczyć – warsztaty dla dyslektyków i nie tylko – dla uczniów klas VI i gimnazjów
 2. Warsztaty graficzne dla uczniów klas IV-VI
 3. Terapia pedagogiczna dla uczniów klas IV-VI
 4. Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki dla uczniów klas I-III
 5. „Złota rączka” zajęcia usprawniające rękę i umiejętności graficzne kl. I i kl. II-III
 6. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne kl. II-III
 7. Zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową – kl. I-III
 8. Zajęcia rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie kl. II-III
 9. Zajęcia „Jak uczyć się szybciej i skuteczniej” – dla uczniów kl. V-VI
 10. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla uczniów klas IV-VI
 11. Terapia logopedyczna
 12. Przesiewowe badania słuchu

Oferta zajęć postdiagnostycznych dla gimnazjalistów, licealistów i ich rodziców w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów

 1. „Jak uczyć się skuteczniej?” – trening uczenia się i pamięci dla gimnazjalistów i licealistów
 2. „Uczyć jak się uczyć – dla dyslektyków i nie tylko” -warsztaty dla uczniów klas 6-tych i gimnazjalistów
 3. Badanie predyspozycji zawodowych dla licealistów
 4. Grupa Rozwoju Osobistego dla Gimnazjalistów „Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie”
 5. Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie szkoły dla gimnazjalistów i licealistów (wg zapotrzebowania szkoły)
  • Integracyjne
  • Antystresowe
  • O wartościach
  • O komunikacji
  • Jak się skuteczniej uczyć?
  • Zawodoznawcze
 6. Terapia logopedyczna
 7. Orientacyjne komputerowe badanie słuchu
 8. Grupa ortograficzna dla młodzieży o mniejszych możliwościach dla gimnazjalistów

Psychologowie działu gimnazjalno-licealnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, oferują uczniom bemowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodzicom oraz nauczycielom wszechstronną pomoc w zakresie:

Diagnozy:

 • indywidualne badania psychologiczne według potrzeb i zgłoszeń rodziców,
 • omawianie z rodzicami wyników badań,
 • porady po badaniach,
 • wystawianie pisemnych opinii na wniosek rodziców
 • kierowanie uczniów na zajęcia postdiagnostyczne,
 • kierowanie uczniów do Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego

Działalności doradczej

 • konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • konsultacje i porady dla nauczycieli,
 • porady bez badań dla rodziców,
 • obserwacje uczniów w środowisku szkolnym – za zgodą rodzica

Działalności postdiagnostycznej na rzecz uczniów:

 • warsztaty adaptacyjno-integracyjne – klasy  pierwsze gimnazjum i liceum
 • warsztaty jak się uczyć skutecznie – klasy pierwsze gimnazjum i liceum
 • warsztaty dotyczące wartości – klasy drugie gimnazjum
 • warsztaty dotyczące komunikacji – klasy drugie gimnazjum
 • badania zawodoznawcze związane z określeniem predyspozycji zawodowych – klasy drugie lub trzecie liceum
 • badania zawodoznawcze związane z wyborem dalszej drogi kształcenia dla klas trzecich gimnazjum
 • warsztaty zawodoznawcze związane z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu – klasy trzecie gimnazjum
 • zajęcia antystresowe – klasy trzecie liceum i gimnazjum
 • grupa Rozwoju Osobistego dla gimnazjalistów „Poszukiwacze skarbów: w poszukiwaniu siebie”.
 • warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów „Jak uczyć się skuteczniej”
 • „Uczyć jak się uczyć- dla dyslektyków i nie tylko” warsztaty dla uczniów dyslektycznych