Dla uczniów

Oferta zajęć postdiagnostycznych dla uczniów i ich rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  1. „Jak się uczyć, żeby się nauczyć – warsztaty dla dyslektyków i nie tylko – kl. VI-VII i gimnazja
  2. Zajęcia graficzne dla uczniów klas IV-VI
  3. Terapia pedagogiczna w zakresie czytania i pisania dla uczniów klas IV-VI
  4. Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki dla uczniów klas I-III
  5. „Złota rączka” zajęcia usprawniające rękę i umiejętności graficzne kl. I-III
  6. Trening umiejętności społecznych kl. I-III, IV-VI
  7. „Od niepewności do odwagi” zajęcia rozwijające umiejętności społeczne kl. IV-VI
  8. Zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową kl. I-III
  9. Zajęcia rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie kl. I-III
  10. „Kocham czytać” – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
  11. Zajęcia „Jak uczyć się szybciej i skuteczniej” – dla uczniów kl. V-VI
  12. Orientacyjne, komputerowe badanie słuchu
  13. Terapia i konsultacje logopedyczne
  14. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa
  15. Zajęcia dla rodziców dzieci z problemem nadpobudliwości
  16. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”
  17. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
  18. Systemowa terapia rodzin
  19. Mediacje oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych

NA ZAJĘCIA DZIECI KIEROWANE SĄ PRZEZ PSYCHOLOGA PORADNI OPIEKUJĄCEGO SIĘ SZKOŁĄ

Oferta zajęć postdiagnostycznych dla gimnazjalistów, licealistów i ich rodziców w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów

   1. „Jak uczyć się skuteczniej?” – trening uczenia się i pamięci dla gimnazjalistów i licealistów
   2. „Uczyć jak się uczyć – dla dyslektyków i nie tylko” -warsztaty dla uczniów klas 6-tych i gimnazjalistów
   3. Badanie predyspozycji zawodowych dla licealistów
   4. Grupa Rozwoju Osobistego dla Gimnazjalistów „Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie”
   5. Zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie szkoły dla gimnazjalistów i licealistów (wg zapotrzebowania szkoły)
    • Integracyjne
    • Antystresowe
    • O wartościach
    • O komunikacji
    • Jak się skuteczniej uczyć?
    • Zawodoznawcze
   6. Terapia logopedyczna
   7. Orientacyjne komputerowe badanie słuchu
   8. Grupa ortograficzna dla młodzieży o mniejszych możliwościach dla gimnazjalistów

Psychologowie działu gimnazjalno-licealnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, oferują uczniom bemowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodzicom oraz nauczycielom wszechstronną pomoc w zakresie:

Diagnozy:

   • indywidualne badania psychologiczne według potrzeb i zgłoszeń rodziców,
   • omawianie z rodzicami wyników badań,
   • porady po badaniach,
   • wystawianie pisemnych opinii na wniosek rodziców
   • kierowanie uczniów na zajęcia postdiagnostyczne,
   • kierowanie uczniów do Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego

Działalności doradczej

   • konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
   • konsultacje i porady dla nauczycieli,
   • porady bez badań dla rodziców,
   • obserwacje uczniów w środowisku szkolnym – za zgodą rodzica

Działalności postdiagnostycznej na rzecz uczniów:

  • warsztaty adaptacyjno-integracyjne – klasy  pierwsze gimnazjum i liceum
  • warsztaty jak się uczyć skutecznie – klasy pierwsze gimnazjum i liceum
  • warsztaty dotyczące wartości – klasy drugie gimnazjum
  • warsztaty dotyczące komunikacji – klasy drugie gimnazjum
  • badania zawodoznawcze związane z określeniem predyspozycji zawodowych – klasy drugie lub trzecie liceum
  • badania zawodoznawcze związane z wyborem dalszej drogi kształcenia dla klas trzecich gimnazjum
  • warsztaty zawodoznawcze związane z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu – klasy trzecie gimnazjum
  • zajęcia antystresowe – klasy trzecie liceum i gimnazjum
  • grupa Rozwoju Osobistego dla gimnazjalistów „Poszukiwacze skarbów: w poszukiwaniu siebie”.
  • warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów „Jak uczyć się skuteczniej”
  • „Uczyć jak się uczyć- dla dyslektyków i nie tylko” warsztaty dla uczniów dyslektycznych