Oferta dla Nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Oferta dla Nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

 

Temat warsztatu Osoby prowadzące Termin
„Mój złośnik”- jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością

A. Gąstoł

1 października
Sztuka prowadzenia zebrań z rodzicami D. Szymańska 5 listopada
Stymulacja dziecka przedszkolnego w edukacji matematyczno – przyrodniczej

M. Grzybowska

3 grudnia
„Trudny rodzic” jak zmienić walkę we współpracę D. Szymańska 14 stycznia
Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu? M.Czopowicz, B.Ciporska 4 lutego
Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu i pomoc ofiarom D. Polańska- Fryś 4 marca
Profilaktyka dysleksji w przedszkolu – jak rozwijać funkcje słuchowo- językowe Wiesława Szustkiewicz, A. Pikus 8 kwietnia
Krzyk o pomoc– samobójstwa i samouszkodzenia D. Polańska- Fryś 20 maja

 

Zgłoszenia na warsztat

 • Zgłoszenia na warsztat prosimy przekazywać z wyprzedzeniem dwutygodniowym do sekretariatu poradni z podaniem adresu mailowego nauczyciela.
 • Prosimy również o poinformowanie poradni o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uwaga: Warunkiem do tego, by warsztat się odbył jest zebranie się minimum 10 osobowej grupy uczestników.
 • Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatu w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.
 • Termin warsztatu dotyczącego edukacji przyrodniczo-matematycznej zostanie podany do końca września, po ustaleniu go ze współprowadzącym nauczycielem z przedszkola.
 •  Rady szkolenioweMożliwy jest udział psychologa opiekującego się placówką lub innych pracowników poradni w szkoleniowych radach pedagogicznych na terenie przedszkola – po wcześniejszym ustaleniu tematyki i terminu szkolenia.
 • Zgłoszenia na warsztat prosimy przekazywać
  z wyprzedzeniem dwutygodniowym do sekretariatu
  poradni z podaniem adresu mailowego nauczyciela.
 • Prosimy również o poinformowanie poradni
  o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uwaga: Warunkiem do tego, by warsztat się odbył
  jest zebranie się minimum 10 osobowej grupy uczestników.
 • Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
  warsztatu w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.
 • Termin majowego warsztatu dotyczącego edukacji
  przyrodniczo-matematycznej zostanie podany
  w kwietniu.

Możliwy jest udział psychologa opiekującego się placówką
lub innych pracowników poradni w szkoleniowych radach
pedagogicznych na terenie przedszkola – po wcześniejszym
ustaleniu tematyki i terminu szkolenia.