Oferta dla Nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Oferta dla Nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄ

SIĘ ZAWSZE W  SOBOTĘ

Data

Temat

Prowadzący

17.11.2018 r.

Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu
o elementy metody werbotonalnej część 2.

M. Stępień

24.11.2018 r.

Dziecko jako mały naukowiec – rozwijanie zainteresowań matematycznych przedszkolaków.

M. Grzybowska

A.Śmietańska

19.01.2019 r.

Wybuchy złości u dziecka/ucznia – model pracy w grupie.

M. Czopowicz

M. Kępka

16.02.2019 r.

Jak prowadzić zebrania z rodzicami

A. Kiewel
D. Szymańska

23.02.2019 r.

Pierwsze objawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej – jak je dostrzec w grupie?.

A. Sobieraj

23.03.2019 r.

Praca nad wspomaganiem koncentracji uwagi dziecka przedszkolnego/ucznia.

J. Szustkiewicz

13.04.2019 r.

Jak rozmawiać z trudnym rodzicem

A. Kiewel
D. Szymańska

25.05.2019 r.

Techniki uczenia w pracy nauczyciela
z uczniem

W. Szustkiewicz

Rady szkoleniowe

Możliwy jest udział psychologa opiekującego się placówką lub innych pracowników poradni w szkoleniowych radach pedagogicznych na terenie placówki  – po wcześniejszym ustaleniu tematyki i terminu szkolenia

 • Zgłoszenia na warsztat prosimy przekazywać
  z wyprzedzeniem dwutygodniowym do sekretariatu
  poradni z podaniem adresu mailowego nauczyciela.
 • Prosimy również o poinformowanie poradni
  o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uwaga: Warunkiem do tego, by warsztat się odbył
  jest zebranie się minimum 10 osobowej grupy uczestników.
 • Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
  warsztatu w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

Możliwy jest udział psychologa opiekującego się placówką
lub innych pracowników poradni w szkoleniowych radach
pedagogicznych na terenie przedszkola – po wcześniejszym
ustaleniu tematyki i terminu szkolenia.