Oferta dla Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Oferta dla Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI ODBYWAJĄ

SIĘ ZAWSZE W  SOBOTĘ

data szkolenia tematyka szkolenia/prowadzący
28.10.2017 Za barierą milczenia, czyli jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w przedszkoluprowadząca: E. Worobiej
25.11.2017 Trudne zachowania w przedszkolu/ szkole- zespół Aspergera, autyzm, ADHDprowadzące: B. Ciporska, M. Czopowicz
02.12.2017 Stymulacja dziecka przedszkolnego w edukacji matematyczno-przyrodniczejprowadząca: M. Grzybowska
03.02.2018 Rodzic w przedszkolu/szkole- warunki efektywnej współpracy. Strategie budowania konstruktywnej krytyki

prowadząca: D. Szymańska

24.02.2018 Wczesne sygnały związane ze spectrum autyzmu – model diagnozyprowadząca: J. Szczepaniak
10.03.2018 Praca z uczniem niepełnosprawnym

prowadzące: D. Iwaniszczuk, M. Zabłocka

28.04.2018 Mam smaka na koncentraka- jak pracować nad koncentracją uwagi dziecka/uczniaprowadząca: J. Szustkiewicz
12.05.2018 Zaburzenia integracji sensorycznej a funkcje słuchowo-językowe jako kluczowe w procesie nauki czytania i pisania

prowadzące: A. Dubczyńska, W. Szustkiewicz

19.05.2018 Dyskalkulia a specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – jak je rozpoznać i pomóc uczniowi?prowadząca: A. Magdziak
09.06.2018 Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o elementy metody werbotonalnejprowadząca: M. Stępień

Rady szkoleniowe

Możliwy jest udział psychologa opiekującego się placówką lub innych pracowników poradni w szkoleniowych radach pedagogicznych na terenie placówki  – po wcześniejszym ustaleniu tematyki i terminu szkolenia

 • Zgłoszenia na warsztat prosimy przekazywać
  z wyprzedzeniem dwutygodniowym do sekretariatu
  poradni z podaniem adresu mailowego nauczyciela.
 • Prosimy również o poinformowanie poradni
  o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uwaga: Warunkiem do tego, by warsztat się odbył
  jest zebranie się minimum 10 osobowej grupy uczestników.
 • Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
  warsztatu w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

Możliwy jest udział psychologa opiekującego się placówką
lub innych pracowników poradni w szkoleniowych radach
pedagogicznych na terenie przedszkola – po wcześniejszym
ustaleniu tematyki i terminu szkolenia.