Oferta Poradni dla rodziców

Oferta Poradni dla rodziców

AKADEMIA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich 17 zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na spotkania ze specjalistami poradni: psychologami, logopedami, pedagogami, terapeutami. Proponujemy Państwu cykl spotkań dotyczących rozwoju i wychowania małych dzieci. Liczymy, że będą Państwo mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę, podzielić się doświadczeniem rodzicielskim, znaleźć odpowiedzi na ważne pytania dotyczące dzieci.

Zajęcia naszej Akademii będą odbywały się w Poradni – w jeden czwartek każdego miesiąca – w godzinach 18.00-20.00, w sali nr 5.

 • 06.10.2016: „Bije, krzyczy, obraża się”
 • 17.11.2016: „Dziecko z objawami nadpobudliwości”
 • 08.12.2016: „Od kłótni do współpracy” – o budowaniu więzi między rodzeństwem
 • 12.01.2017: „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka”
 • 02.02.2017 „Integracja sensoryczna”
 • 09.03.2017: „Rozwijanie sprawności manualnej i graficznej”
 • 13.04.2017: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”
 • 11.05.2017: „Dziecko u progu przedszkola”

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców!

Systemowa Terapia Rodzin (STR) jest jedną z form oddziaływań
terapeutycznych, w których uczestniczy cała rodzina – rodzice
i dzieci, lub tylko para rodzicielska (czasami rodzic ze swoim
nowym partnerem, razem z nim zamieszkującym). Z ramienia
poradni w spotkaniach uczestniczy dwóch psychoterapeutów
a czasem również osoba zapisująca sesje (którą podobnie jak
terapeutów obowiązuje reguła poufności, a zapisy przebiegu
spotkań są niszczone po zakończonej terapii).

Spotkania STR odbywają się w siedzibie poradni, co 2-4 tygodnie
i trwają około 2 godziny każde. Ilość spotkań uzależniona jest
od zgłaszanego problemu, tempa zmian wprowadzanych przez
rodzinę i jej możliwości czasowych. Zazwyczaj w okresie letnich
wakacji, ze względu na urlopy, nie prowadzimy STR.

Jeśli w rodzinie pojawiają się problemy takie jak:

 • u dzieci niepowodzenia szkolne, wagary, trudności
  w realizacji obowiązku szkolnego, częste zmiany szkoły;
 • u dzieci bóle brzucha, głowy, tiki, łysienie plackowate,
  objawy nerwicowe nie mające medycznie 
  zdiagnozowanych przyczyn;
 • zaburzenia jedzenia u dzieci (anoreksja, bulimia);
 • moczenie nocne utrzymujące się u starszych dzieci;
 • sięganie przez młodzież po alkohol, narkotyki, inne
  środki odurzające;
 • przemoc i konflikty w rodzinie;
 • problemy okołorozwodowe;
 • konsekwencje rozbicia rodziny i próby jej rekonstruowania;
 • inne trudności wychowawcze i rodzinne

Warto zgłosić się do psychologa opiekującego się z ramienia
poradni placówką, do której uczęszcza dziecko
(przedszkole, szkoła) na rozmowę - konsultację aby poradzić
się, czy to co dzieje się z dzieckiem lub/i z rodziną wymaga
wsparcia psychoterapeutycznego i podjęcia Systemowej
Terapii Rodzin. Psycholog ten wystawia wewnętrzne skierowanie
na STR i przekazuje je psychoterapeutom poradni. Wówczas
warto zadzwonić do terapeutów prowadzących STR
i dowiedzieć się o termin, kiedy mogą rozpocząć się spotkania.