Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez  JO z siedzibą w … rekrutacji na stanowisko … Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

 

Dokumenty aplikacyjne z zawartym zdjęciem powinny być opatrzone klauzulą:

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) zezwalam na przetwarzanie mojego wizerunku przez Jednostkę Organizacyjną, ul. ………………….. z siedzibą w  …………………, dalej jako „JO” w celach rekrutacyjnych.

Skip to content