Zapraszamy 13 grudnia 2016 roku od 18.30 do 20.00 na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie.

 

Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko – Wojciech Eichelberger

Celem  grupy wsparcia jest:

 • wymiana informacji rodziców na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach;
 • skorygowanie problemu/ów;
 • poprawa samopoczucia;
 • podnoszenie pewnych aspektów poczucia własnej wartości;
  poprawienie funkcjonowania w społeczeństwie:

  • zwrócenie uwagi na różnorodność komunikatów, którymi posługujemy się na co dzień,
  • zwrócenie uwagi na rolę komunikacji w naszym życiu codziennym,
  • kształtowanie otwartości w stosunkach interpersonalnych.

Zasady  działania grupy:

 • spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej,
 • w spotkaniach biorą udział rodzice (bez dzieci),
 • grupa zrzesza osoby o podobnych doświadczeniach życiowych na zasadach dobrowolności,
 • działania grupy wsparcia podporządkowane są potrzebom członków grupy, a psycholog i pedagog pełnią w nich rolą konsultanta,
 • członkowie grupy są dyskretni i lojalni.

Prowadzący: psycholog Martyna Czopowicz, pedagog Barbara Ciporska.

Spotkania odbywają się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 20

Tagi: