Sieci Współpracy i Samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Sieci Współpracy i Samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Sieci Współpracy i Samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie. Zapraszamy nauczycieli i specjalistów do udziału w koordynowanych przez naszą Poradnię sieciach współpracy i samokształcenia.

W ramach naszych sieci wymieniamy się doświadczeniami między uczestnikami, analizujemy przykłady dobrych praktyk, poszerzamy nasze kompetencje, tworzymy nowe rozwiązania na potrzeby bemowskich szkół, przedszkoli, nauczycieli i specjalistów uczestniczących w sieciach.
Uczestnictwo w naszych sieciach daje możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy nauczycieli i specjalistów ze wszystkich szkół Bemowa a także korzystania z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Stawiamy przed sobą wyzwanie edukacyjne, które czynią pracę nauczycielską skuteczniejszą.
Zapisy: mailowo – pod adresem ppp20@edu.um.warszawa.pl
telefonicznie – (22) 666 17 74

 XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018.

Szanowni Państwo,
Wiemy, iż środowisko doradców zawodowych i psychologów szkolnych ceni targi edukacyjne oraz materiały przygotowane dla kandydatów do szkół i uczelni przez “Perspektywy”. Serdecznie zatem zapraszamy do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie 22-24 lutego dla gimnazjalistów,  a 23-24 lutego dla maturzystów odbywać się będzie XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018.
Więcej informacji pod linkiem

„Klub Nauczyciela Przedszkolnego” –  Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego Bemowa

 

Sieć skierowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących na terenie dzielnicy Bemowo. Koordynator: Martyna Czopowicz

Cele:

 

 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie rozwoju i wspomagania przedszkolaków.
 3. Analiza i upowszechnianie dobrych praktyk.
 4. Poszerzanie kompetencji zawodowych uczestników sieci.

Terminy spotkań:

26.10.2017 r.

11.01.2018 r.

19.04.2018 r.

Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa

Sieć skierowana jest do doradców zawodowych Bemowa. Koordynator: Maria Zabłocka

Cele:

 1. Nawiązanie kontaktów i współpracy z doradcami zawodowymi (koordynatorami ze szkół bemowskich)
 2. Poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników Sieci z zakresu poradnictwa zawodowego.
 3. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń, superwizje działań doradców zawodowych.
 4. Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w pracy zawodowej.

Terminy spotkań:

12.10.2017 r.

7.12.2017 r.

8.02.2018 r.

12.04.2018 r.

Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa

Sieć skierowana jest do logopedów Bemowa. Koordynator: Agnieszka Zarzycka-Kożuszek

Cele:

 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy.
 3. Opracowywanie dokumentacji logopedycznej.
 4. Przygotowywanie działań dotyczących profilaktyki logopedycznej.

Terminy spotkań:

15.02.2018 r.

24.05.2018 r.

Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa

Sieć skierowana jest do terapeutów pedagogicznych Bemowa. Koordynator: Wiesława Szustkiewicz

Cele:

 1. Nawiązanie kontaktów i współpracy między terapeutami pedagogicznymi
 2. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczestników Sieci (diagnoza nauczycielska dziecka pod kątem ryzyka dysleksji, planowanie terapii specjalistycznej)
 3. Analiza i upowszechnienie dobrych praktyk (ocenianie ucznia dyslektycznego zgodnie z wypracowaną Bemowską Procedurą Oceniania Ucznia Dyslektycznego).

Terminy spotkań:

28.09.2017 r.

16.11.2017 r.

22.02.2018 r.

26.04.2018 r.

7.06.2018 r.