Sieci Współpracy i Samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Sieci Współpracy i Samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie. Zapraszamy nauczycieli i specjalistów do udziału w koordynowanych przez naszą Poradnię sieciach współpracy i samokształcenia.

W ramach naszych sieci wymieniamy się doświadczeniami między uczestnikami, analizujemy przykłady dobrych praktyk, poszerzamy nasze kompetencje, tworzymy nowe rozwiązania na potrzeby bemowskich szkół, przedszkoli, nauczycieli i specjalistów uczestniczących w sieciach.
Uczestnictwo w naszych sieciach daje możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy nauczycieli i specjalistów ze wszystkich szkół Bemowa a także korzystania z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Stawiamy przed sobą wyzwanie edukacyjne, które czynią pracę nauczycielską skuteczniejszą.
Zapisy: mailowo – pod adresem ppp20@edu.um.warszawa.pl
telefonicznie – (22) 666 17 74

Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa

Sieć skierowana jest do doradców zawodowych Bemowa. Koordynator: Maria Zabłocka

Cele:

 1. Nawiązanie kontaktów i współpracy z doradcami zawodowymi (koordynatorami ze szkół bemowskich)
 2. Poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników Sieci z zakresu poradnictwa zawodowego.
 3. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń, superwizje działań doradców zawodowych.
 4. Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w pracy zawodowej.

Terminy spotkań:
6.10.2016 r.
9.02.2017 r.
22.03.2017 r. – Bemowskie Miasteczko Zawodów
20.04.2017 r.
8.06.2017 r.

Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa

Sieć skierowana jest do logopedów Bemowa. Koordynator: Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Cele:

 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 2. Doskonalenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy.
 3. Opracowywanie dokumentacji logopedycznej.
 4. Przygotowywanie działań dotyczących profilaktyki logopedycznej.

Terminy spotkań:

6.10.2016 r.
8.12.2016 r.
30.03.2017 r.
25.05.2017 r.

Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa

Sieć skierowana jest do terapeutów pedagogicznych Bemowa. Koordynator: Wiesława Szustkiewicz
Cele:

 1. Nawiązanie kontaktów i współpracy między terapeutami pedagogicznymi
 2. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczestników Sieci (diagnoza nauczycielska dziecka pod kątem ryzyka dysleksji, planowanie terapii specjalistycznej)
 3. Analiza i upowszechnienie dobrych praktyk (ocenianie ucznia dyslektycznego zgodnie z wypracowaną Bemowską Procedurą Oceniania Ucznia Dyslektycznego).

Terminy spotkań:

29.09.2016 r.
12.01.2017 r.
23.03.2017 r.
25.05.2017 r.