Szkolenie dla nauczycieli: Wczesne sygnały związane ze spectrum autyzmu – model diagnozy - 24 lutego 2018 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna