Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 w Warszawie zaprasza rodziców dzieci ze spektrum autyzmu na warsztaty rozwoju osobistego pt. „ZAKĄTEK NIEZWYKŁEGO RODZICA” Oferta jest skierowana do rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców dzieci z klas początkowych szkoły podstawowej. Celem warsztatów jest: doskonalenie umiejętności wychowawczych;…

Nasza Poradnia, już po raz trzeci organizuje Dzień Świadomości Autyzmu. W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy małe dzieci , u których zdiagnozowano lub podejrzewa się zaburzenia ze spektrum autyzmu. Celem naszej akcji jest popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu oraz pomoc dzieciom…

Warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy na spotkanie w ramach warsztatów dla nauczycieli – Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o 9:00

Od kwietnia 2015 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 nawiązała współpracę z Fundację Synapsis w ramach programu wczesnego wykrywania autyzmu Badabada. Dzięki temu rodzice małych dzieci zgłaszający się do Poradni będą mogli skorzystać z oferty badań przesiewowych w kierunku wykluczenia ewentualnych zaburzeń rozwojowychze…