21 kwietnia 2016 r.  Poradnia gościła prof. Agnieszkę Maryniak , która poprowadziła szkolenie dotyczące  Specyficznych Zaburzeń Językowych (ang. Specific Language Impairment – SLI). Specjaliści poradni mieli okazję poznania najnowszych doniesień z zakresu diagnozy i terapii tego trudnego do oceny zaburzenia. Od niedawna…