TOP LISTA KSIĄŻKI UKOCHANEJ

 
REGULAMIN

 1. Organizatorem „Top Listy książki ukochanej” jest PPP20
 2. Celem wydarzenia jest:
 • zwrócenie uwagi na problematykę czytania, inspirowanie uczniów z dysleksją do działań mających na celu wzmacnianie motywacji do czytania, prezentację różnorakich metod pracy zmierzających do pokonywania trudności w tym zakresie,
 • podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności
  w uczeniu się, propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia ucznia
  z dysleksją oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją,
 • podniesienie poczucia własnej wartości uczniów ze specyficznymi trudnościami
  w nauce czytania i pisania,
 • promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • promowanie szkół zgłaszających uczestników.

 

 1. Top Lista książki ukochanej” jest skierowana do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania z bemowskich szkół podstawowych, którzy zechcą oddać swój głos na książkę, którą zapamiętali szczególnie, chcieliby ją polecić innym do czytania.

 

 1. Każda bemowska szkoła podstawowa zachęca uczniów z dysleksją do oddania swojego głosu na ukochaną książkę.
 2. Listę dziesięciu propozycji książek ulubionych przez uczniów z dysleksją,
  szkoła  przesyła do Poradni do 06.11.2017 drogą mailową: ppp20edu.um.warszawa.pl.
 3. Z propozycji szkół zostanie wyłoniona książka ukochana – zwycięska pozycja.
 4. Wyniki głosowania (zwycięskiej pozycji) zostaną ogłoszone 16.11.2017 r. podczas Bemowskiego Konkursu Ortograficznego w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo po Dyktandzie.
 5. Regulamin „Top Listy książki ukochanej” zakłada prezentację przez każdą ze szkół bemowskich w formie Galerii książek ukochanych (grupowa prezentacja z danej szkoły) podczas  Bemowskiego Konkursu Ortograficznego w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo. Wystawienie Galerii książek ukochanych nastąpi 16.11.2017 r.
  od godziny 11.00.
 6. Z propozycji szkół zostanie wyłoniona książka ukochana – zwycięska pozycja.
 7. Wyniki głosowania (zwycięskiej pozycji) zostaną ogłoszone 16.11.2017 r. podczas Bemowskiego Konkursu Ortograficznego w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo po Dyktandzie.
 8. Regulamin „Top Listy książki ukochanej” zakłada prezentację przez każdą ze szkół bemowskich w formie Galerii książek ukochanych (grupowa prezentacja z danej szkoły) podczas  Bemowskiego Konkursu Ortograficznego w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo. Wystawienie Galerii książek ukochanych nastąpi 16.11.2017 r.
  od godziny 11.00.
 9. Ze względów organizacyjnych, nie zakładamy prezentacji indywidualnych prac.
 10. Uczestnictwo w wydarzeniu „Top Lista książki ukochanej” oznacza zgodę na bezpłatne publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, Internecie oraz innych mediach reklamujących imprezę.
 11. Udział w wydarzeniu „Top Lista książki ukochanej” jest jednocześnie zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

W razie wątpliwości informacji udziela Sekretariat Poradni.