Wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek

Zapraszamy na grupę wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół.

W roku szkolnym 2017/18 spotkania grupy będą odbywać się we wtorki, raz na 2 miesiące w godzinach 14.00-16.00. Terminy spotkań:  3.10.2017, 19.12.2017, 6.02.2018, 10.04.2018, 05.06.2018, prowadząca:  Dorota Szymańska – psycholog

Poradnia proponuje uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia jako jedną z form wsparcia nauczycieli i specjalistów w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych. Celem funkcjonowania naszych sieci jest:

  • dzielenie się doświadczeniami
  • wspólne rozwiązywanie problemów
  • Nawiązywanie współpracy i kontaktów miedzy placówkami oświatowymi
  • Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
  • Analiza i upowszechnianie dobrych praktyk
  • Poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników sieci

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia na Bemowie