Wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek

Zapraszamy na grupę wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół.

Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym w dniu 31.05  w godz. 14-16 na terenie poradni,  prowadzące: D.Szymańska, A.Kiewel

Poradnia proponuje uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia jako jedną z form wsparcia nauczycieli i specjalistów w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych. Celem funkcjonowania naszych sieci jest:

  • dzielenie się doświadczeniami
  • wspólne rozwiazywanie problemów
  • Nawiązywanie współpracy i kontaktów miedzy placówkami oświatowymi
  • Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
  • Analiza i upowszechnianie dobrych praktyk
  • Poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników sieci

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia na Bemowie