Plecy

Bemowski konkurs na grę ortograficzną dla uczniów SP klas II-VIII

 

Bemowski konkurs na grę ortograficzną adresowany do uczniów klas II-VIII  ze szkół podstawowych organizowany w związku z Europejskim Tygodniem Świadomości Dysleksji

Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie,  ul. Powstańców Śląskich 17, tel. (22) 666-17-74

  1. Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie gry ortograficznej i jej zasad.
  2. Prace konkursowe należy składać do 21 października 2022 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 października 2022 r.
  4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie: www.ppp20.pl

 

Regulamin

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zgoda dziecka na udział w konkursie

Skip to content