Plecy

1. Informacja o projekcie PO WER

2. Warsztaty dla rodziców dzieci 5-6 letnich – wspieranie funkcji poznawczych

3. TUTORING dla uczniów dyslektycznych

4. Warsztaty da rodziców dzieci przedszkolnych ze spektrum autyzmu

5. Warsztaty dla rodziców dzieci 7-15 z ADHD i ZA

 

Z radością informujemy, że zrealizowaliśmy kolejny etap projektu ze środków PO WER 2014-2020.

W ramach projektu „Niezwyczajni rodzice- uwalniając ich siłę i potencjał” –  udało nam się poznać włoskie organizacje i instytucje, które zajmują się tematyką dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi oraz wspieraniem ich rodziców.

 

Wyjazd do Włoch oraz kontakt z zagranicznymi specjalistami, pomimo utrudnień związanych z okresem pandemii,  był niezwykłą przygodą oraz wzbogacił wiedzę psychologów pedagogów naszej Poradni.

W obszarze edukacji rodziców dzieci ze SPE, dał nam możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.

 

Kursy, które odbyliśmy w dwóch różnych miejscach Włoch obejmowały zajęcia praktyczne, wizyty profesjonalistów oraz spotkania z ekspertami.

Pierwsza grupa naszych specjalistów (7 osób) w terminie 22.06.2021 r.- 26.06.2021 r. odbyła szkolenie w Centrum Szkoleniowym Cultura e Dintorni, w miejscowości Martina Franca w regionie Apulia.

Druga grupa (4 osoby) była szkolona przez Sistema Turismo s.r.l. Socio Unico w miejscowości Rimini, miasta położonego na pograniczu północnego i środkowego wybrzeża Adriatyku. Szkolenie odbyło się w terminie 02.07.2021 r., 05.07.2021 r. – 08.07.2021 r.

 

Stowarzyszenia (Sistema Turismo s.r.l. i Cultura e Dintorni), które zorganizowały nam zajęcia w Rimini oraz Martina Franca, wykazały się niezwykłym profesjonalizmem, umiejętnościami organizatorskimi, skutecznością w działaniu. Zajęcia przeprowadzono w języku angielskim.

Programy kursów organizowanych w ramach mobilności ściśle dotyczyły tematyki autyzmu oraz dysleksji rozwojowej.

 

Osobą prowadzącą szkolenie w Martina Franca była dr Selena Paladini, psycholog kliniczna, posiadająca własną praktykę oraz współpracująca z instytucjami szkolnymi. Warsztaty prowadzone przez dr Paladini dotyczyły problematyki autyzmu – od podstawowych treści metodologicznych, po lokalne systemy wsparcia, stosowane metody oraz własne doświadczenia.  Prowadząca przybliżyła uczestnikom sposób funkcjonowania wsparcia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co było niezwykle cennym doświadczeniem.

 

W ramach zajęć praktycznych, nasi specjaliści odwiedzili dwa ośrodki specjalizujące się w pracy z osobami z SPE – Stowarzyszenie Life Skills oraz Centrum Terapeutyczne Amici di Handi. Stowarzyszenie Life Skills specjalizuje się w dziennej pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnością.
W swojej pracy bazują na diagnozie funkcjonalnej oraz nauce praktycznych umiejętności, niezbędnych do optymalnego funkcjonowania podopiecznych. W ramach tej wizyty mieliśmy okazję wymienić doświadczenia z doktorami
Federicą Martino oraz Angelo D’Aversa. Centrum Terapeutyczne prowadzone przez Aldo Montanaro jest placówką prywatną, pracującą metodą behawioralną. Pod opieką Aldo znajdują się dzieci ze spectrum autyzmu oraz ich rodziny.

 

W Rimini nasza grupa psychologów i pedagogów uczestniczyła w wykładzie psycholog Francesco Natoli, szeroko naświetlającym problem dysleksji we Włoszech.

 

Odwiedziliśmy też Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo “I Tigli” w Rimini, gdzie neuropsychiatra-dr Serenella Grittani zapoznała nas z systemem wsparcia włoskich dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Niezwykle cennym doświadczeniem okazało się spotkanie z rodzicem dziecka z autyzmem MMr. Righetti, representative of Rimini Autismo Onlus oraz spotkanie z Antonio Natoli and Marina Meo, Eduaction, także z psychologiem Claudią dotyczące treningu specjalistycznego dla uczniów/studentów z trudnościami w nauce.

Wizyta w Rimini okazała się tak cudowna, profesjonalna, twórcza, konstruktywna dzięki tutorowi – Katarzynie Gawronek z Sistema Turismo.

 

Doświadczenie zdobyte podczas warsztatów oraz nawiązane międzynarodowe kontakty są niezwykle cenne, poszerzające horyzonty. Analizując zdobytą wiedzę, można stwierdzić, że poziom wiedzy i umiejętności polskich specjalistów dot. SPE jest na wysokim poziomie. Największą różnicą między włoskim, a polskim systemem wsparcia psychologicznego jest umiejętne wykorzystywanie środków finansowych na pomoc  osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

 

Odbyte szkolenia pozwoliły nam na zdobycie dodatkowej wiedzy na temat  pomocy dzieciom, poznanie instytucji wspomagających rodziców dzieci ze SPE, rozwinięcie kompetencji miękkich ( komunikacja, inteligencja emocjonalna), podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych, pozyskanie międzynarodowych kontaktów w celu przygotowania kolejnych projektów.

 

Projekt bardzo dobrze wpisuje się w nową rzeczywistość, czekające nas zmiany w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym w Polsce.

 

Po powrocie uczestnicy mobilności będą brać udział w dalszych działaniach upowszechniających rezultaty projektu związanych z dzieleniem się zdobytą wiedzą.

Na zakończenie, oprócz wielu ciepłych słów, wymiany telefonów, wręczenia certyfikatów zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe fotografie….

Warto organizować takie formy dokształcania.

 

 

Skip to content