Plecy

1. Akademia dla nauczycieli

 

2. Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Bemowa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza na cykl spotkań organizowanych
w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli pedagogów i psychologów. Spotkania
organizowane będą w siedzibie Poradni, ul. Powstańców Śląskich 17, a w przypadku pogorszenia się
sytuacji epidemiologicznej – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
W bieżącym roku szkolnym spotkania Sieci organizowane będą w formule superwizji koleżeńskiej,
podczas której psycholodzy i pedagodzy mieli będą możliwość wymiany doświadczeń oraz wzajemnego
wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację spotkań z ramienia naszej Poradni:

Katarzyna Olobry-Księżakkatarzyna.olobry@ppp20.pl – psycholog, pedagog, psychoterapeuta
systemowy rodzin, dyrektor Poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
asystenta rodzin, psychologa szkolnego oraz zastępcy dyrektora szkoły podstawowej. Od kilkunastu lat
aktywnie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami
pozarządowymi prowadząc konsultacje superwizyjne dotyczące pracy z trudnym klientem.

Karolina Kozłowskakarolina.kozlowska@ppp20.pl – psycholog, psychoterapeuta systemowy
rodzin, posiada kilkunastoletni staż pracy na stanowisku psychologa szkolnego w szkole z oddziałami
integracyjnymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z fundacjami wspierającymi
rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadziła treningi umiejętności społecznych
i praktycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Prywatnie prowadzi rodzinę zastępczą, stale
współpracując z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Proponowane terminy spotkań:
7.10.2021
4.11.2021
2.12.2021
13.01.2022
24.02.2022
24.03.2022
07.04.2022
09.06.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów i pedagogów z bemowskich szkół i przedszkoli na spotkania Sieci.

 

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa

 

4. Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa

 

5. Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa

 

6. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne Bemowa

Skip to content