Plecy

Przekształcenie Poradni

Rada m.st. Warszawy podjęła w dniu 26 sierpnia 2021 r. uchwałę nr LIII/1621/2021 zmieniającą uchwałę w/s zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.
Przekształcenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, nastąpi z dniem 1 marca 2022 r. poprzez zmianę jej siedziby na ul. Karolkową 53A w Warszawie.
Skip to content