Plecy

Wsparcie psychologiczne dla rodziców – informacja o nieodpłatnej ofercie na II połowę 2022

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne o naszych nieodpłatnych działaniach zaplanowanych na drugą połowę 2022 roku.

 

Przeprowadzimy je w ramach 3-letniej współpracy z BPiPS Urzędu m. st. Warszawy, które nasze działania mieszkańcom Warszawy sfinansowało. I jak uprzednio, prosimy o pomoc w docieraniu do warszawskich rodzin z naszą ofertą wsparcia psychologicznego. Liczymy na bezpośrednie upowszechnianie tych ulotek (zostały przygotowane w formacie A4, dadzą się łatwo skalować w druku do formatu A3 i A5). Prosimy także o udostępnianie ich w formacie elektronicznym rodzinom związanym z Waszymi placówkami. Wiemy z doświadczenia ostatnich lat, że taka formuła działa skutecznie i nieinwazyjnie pozwalając rodzicom podejmować odpowiednie decyzje.

 

W pełnej skali opisanej poniżej wrócimy do pracy od września br. Na okres wakacji – poza kontynuowaniem w ograniczonym czasowo zakresie naszych indywidualnych konsultacji – planujemy przeprowadzenie akcji informacyjnej o naszych planach powakacyjnych i zebranie zgłoszeń od bezpośrednio zainteresowanych. Chcemy do tego wykorzystać drogę elektroniczną. Na naszej stronie www.stopociech.pl, w odpowiednich dedykowanych zakładkach, rodzice znajdą opisy zaplanowanych działań (grup oraz konsultacji psychologicznych).

 

Na naszą ofertę w drugiej połowie 2022 roku złożą się:

Cztery 3-miesięczne – nieodpłatne dla uczestników – cykle grup wsparcia z autorskimi projektami naszego zespołu, każda dla 10-12 osób (w tym roku planujemy w ramach otrzymanych dotacji ze środków miejskich i dzielnicowych po 1 edycji każdej z tych grup), w tym:

 

  1. Grupa wsparcia dla matek WIOSKA(12 3-godzinnych spotkań)
  2. Grupa wsparcia dla rodziców “Moje dziecko mnie złości”dedykowany rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami (warsztat 13 godzinny oraz 12 3-godzinnych spotkań grupy wsparcia)
  3. Grupa Ojców(grupa wsparcia i rozwoju dla ojców) (12 3-godzinnych spotkań)

 

oraz – we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Śródmieście i uwaga: z przeznaczeniem dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście:

 

  1. Grupę wsparcia “Miejsce dla Siebie” dla młodych dorosłych osób z doświadczeniem DDA/DDD(osoby w wieku 18-26 lat z terenu Śródmieścia, 12 3-godzinnych spotkań).

 

  1. Dysponujemy także dodatkową pulą godzin nieodpłatnych konsultacji psychologicznych dla rodziców z terenu całej Warszawy.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach oraz na naszej stronie www.stopociech.pl

Nabór zainteresowanych zaczynamy już teraz (liczba miejsc będzie ograniczona) – odpowiednie dane i materiały informacyjne stanowią załącznik do tej korespondencji.
Prosimy o pomoc w kolportażu tych informacji do rodzin Państwa podopiecznych.

 

Jednocześnie planujemy utrzymać numer telefonicznej linii dla rodziców nr 507 599 033, których będziemy zapraszać ta drogą do korzystania z planowanych już bezpośrednich lub telefonicznych konsultacji lub grup wsparcia.

Do Państwa i rodziców dyspozycji zostaje także jak dotychczas numer koordynatora projektu 601 500 775. Podobne nieodpłatne dla warszawiaków działania będziemy kontynuować w latach 2023 i 2024, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Grupa mDDA/DDD Śródmieście

Grupa Ojców

Konsultacje ind dla rodziców

Moje dziecko mnie złości

WIOSKA miasto

Skip to content