Plecy

Agnieszka Zarzycka-Kożuszek – neurologopeda, pedagog specjalny.

Ukończyłam 5-letnie studia z logopedii na APS w Warszawie oraz studia podyplomowe z neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie. Odbyłam liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych, turnusach rehabilitacyjnych i Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów i Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej.

Skip to content