Plecy

Aleksandra Wysocka – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, spec. diagnoza i terapia pedagogiczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w placówkach oświatowych. W Poradni zajmuję się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzę zajęcia z terapii pedagogicznej, a także zajęcia  postdiagnostyczne “Mali Odkrywcy Przyjaźni”, które mają na celu wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, uwrażliwiać je na potrzeby innych oraz budować poczucie własnej wartości.Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny, uwzględniając jego potrzeby. Zależy mi, aby czuło się ono dobrze. W myśl słów Janusza Korczaka “Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Skip to content