Plecy

Anna Magdziak – pedagog specjalny ,terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel dyplomowany Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Studiów Podyplomowych Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się : w czytaniu, pisaniu i w zakresie matematyki u uczniów na wszystkich poziomach edukacji, terapią pedagogiczną w zakresie matematyki, prowadzi grupowe zajęcia grafomotoryczne z elementami terapii ręki dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz grupowe zajęcia rozwijające twórcze myślenie i wyobraźnię dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym.

Skip to content