Plecy

Anna Piłacik – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, ortoptystka,rehabilitant wzroku słabowidzących

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku terapia pedagogiczna oraz  Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 im. Edmunda Biernackiego w Warszawie na kierunku ortoptystka. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rehabilitacja wzroku słabowidzących. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki widzenia obuocznego i akomodacji, leczeniu zeza i niedowidzenia. Jej główne zainteresowania obejmują ortoptykę kliniczną oraz terapię widzenia w trudnościach szkolnych i wpływ zaburzeń narządu wzroku na trudności w nauce. Ukończyła wiele kursów, m.in. z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, kurs neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej.W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się oraz terapią pedagogiczną uczniów ze szkół podstawowych.

Skip to content