Plecy

Beata Maciaś – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oligofrenopedagog, terapeuta systemowy oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Doświadczenie zawodowe to ponad 25 lat pracy z ludźmi w różnych formach pomocowych: począwszy od pracy w szkole, domu dziecka, następnie jako asystent rodzinny, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, psycholog- terapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Od września 2021 r. zastępca dyrektora w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Skip to content