Plecy

Izabela Andrysiak – pedagog 

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, trener TUS, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, a także absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

W Poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną, terapię pedagogiczną oraz zajęcia postdiagnostyczne.  

Skip to content