Plecy

Joanna Hawryszko – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, w zakresie; pedagogiki ogólnej oraz studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny.

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci od 0 do 6 roku życia. Udziela wsparcia rodzicom oraz nauczycielom. Prowadzi konsultacje psychologiczne. Jest stałym członkiem Zespołu Orzekającego do spraw Autyzmu. Celem doskonalenia swojego warsztatu pracy z zakresu diagnozy psychologicznej dziecka i jego rodziny stale doskonali swoje kompetencje, realizując liczne kursy oraz szkolenia.

Skip to content