Plecy

Każdy człowiek jest dla mnie odrębną historią, którą poznaję z pasją i dużą otwartością.
Wierzę, że każdy z nas ma w sobie siłę i potencjał, który wystarczy tylko odkryć.

Katarzyna Olobry-Księżak – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność pedagogika resocjalizacyjne oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność psychologia. Ukończyła Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki wieloletniej pracy psychologicznej z dziećmi w ognisku socjoterapeutycznym, a także w pracy psychologiczno – terapeutycznej z rodzinami, jako asystent rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa szkolnego oraz zastępcy dyrektora ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i integracji w jednej z bemowskich szkół podstawowych. W ramach swojej pracy zawodowej od kilkunastu lat współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi dziecka i jego rodzinę m. in z ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami i przedszkolami, prowadząc konsultacje merytoryczne dotyczące pracy z trudnym klientem. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin biologicznych oraz zastępczych, konsultowała merytorycznie Rodzinne Domy Dziecka w Łodzi. Aktywnie współpracuje z Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica w Katowicach. Od kilkunastu lat prowadzi, według autorskiego programu, szkolenia dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin.

Od września 2021 r. dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, przewodnicząca Dzielnicowego Centrum Integracji.

Oprócz pełnienia obowiązków dyrektora Poradni prowadzi również:

  • psychoterapie rodzin i par,
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców
  • warsztaty umiejętności wychowawczych,
  • szkolenia i konsultację dla nauczycieli,
  • superwizje koleżeńskie dla psychologów i pedagogów z bemowskich szkół i przedszkoli.
Skip to content