Plecy

Magdalena Andrzejewska – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, masażysta, członek Polskiego Związku Logopedów, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej.

Terapeuta pracujący z pasją, wykorzystując różne metody starannie dopasowując je do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Zdobywała doświadczenie pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Doświadczony terapeuta, który sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje.

Skip to content