Plecy

Mariusz Jakubowski – psycholog

W Poradni zajmuję się diagnozą dzieci uzdolnionych, trudności szkolnych, emocjonalno-społecznych, spektrum autyzmu, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, prowadzę zajęcia dla uczniów usprawniających umiejętności szkolne, wzmacniające pewność siebie, jestem przewodniczącym Zespołu Dziecka Zdolnego.

Skip to content