Plecy

Sylwia Bednarek – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i korekcyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz pedagogiki przedszkolnej i korekcyjnej w Wyższej Szkole Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Ukończyłam także studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej oraz z poradnictwa żywieniowego i dietetycznego. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem certyfikowanym terapeutą ręki. W kręgu moich zainteresowań są zabawy i różnorodne aktywności muzyczno – ruchowe.

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.

Skip to content