Plecy

Zmiana siedziby

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1224/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2021 r. podlegać będzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 poprzez zmianę siedziby na ul. Karolkową 53 w Warszawie.

Skip to content