Plecy

 

Linki:

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Kryzysowy telefon zaufania

Antydepresyjny telefon zaufania

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Pomoc dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

224848804 Telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA

789379968 Warszawska Infolinia dla Osób w Spektrum autyzmu i ich rodzin infolinia@marymax.pl

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.:

· w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 372 dyżurują specjaliści z Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”,

· w środy w godz. 10.00-14.00 pod numerem 510 205 050 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”,

· w piątki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 370 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”

Od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 pod numerem 667 147 738 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Możliwy jest również kontakt mailowy: mtz@mtz.waw.pl

 

Skip to content