Wiamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:

  • Szybka, trafna diagnoza
  • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa – również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

33082112_l
21420
DZIECI POD OPIEKĄ
37
RODZAJÓW ZAJĘĆ
25
DOSTOSOWANYCH GABINETÓW

Najnowsze aktualności

Sprawdź co się u nas dzieje!

Poradnia
4 lipca 2024

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Poradnia
13 czerwca 2024

Wystarczająco dobry Rodzic

Sprawdź naszą bogatą ofertę zajęć

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Dla rodziców oraz nauczycieli.