Drodzy Państwo,
pomimo pandemii, Poradnia pracuje codziennie, w trybie tradycyjnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 i w soboty w godz. 9:00-13:00
(bez czynnej recepcji). Specjalistyczne diagnozy odbywają się stacjonarnie, a zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidulnie oraz w małych
grupach, natomiast metodami zdalnymi niektóre: terapie, porady i szkolenia dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Diagnozy i terapie
odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyt z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Psychologowie pełnią swoje dyżury dla szkół i przedszkoli głównie zdalnie w terminach uzgodnionych w placówce a w miarę potrzeb mogą
uczestniczyć także w spotkaniach bezpośrednich. W przypadku zaobserwowania u dziecka/ucznia niepokojącego zachowania, obniżonego
nastroju, lub w sytuacji kryzysowej, można uzyskać wsparcie Poradni kontaktując się z recepcją pod nr tel. (22)666-17-74, (22)664-49-51,
e-mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl, lub bezpośrednio z psychologiem opiekującym się szkołą/przedszkolem.
Nadal można korzystać z naszego Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów on-line oraz pod nr tel. 500-104-119.
Do kontaktu z Klientem w sprawach trudnych pozostają: Paulina Studniarska - psychoonkolog oraz Grażyna Ciechanowska – terapeuta
-psychotraumatolog.
Aby ułatwić Państwu kontakt ze specjalistami, na stronie internetowej www.ppp20.pl, przy nazwisku każdego pracownika został umieszczony
służbowy adres e-mail (zakładka „O NAS”, następnie „KADRA”). Możliwe jest również uzyskanie wsparcia poprzez stronę internetową Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę https://fdds.pl/szukasz-pomocy/ oraz za pomocą całodobowej, bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla dzieci i młodzieży
oraz ich opiekunów pod numerem telefonu 800-080-222
WITAMY NA STRONIE
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
- PEDAGOGICZNEJ NR 20

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 w Warszawie

Ideą powstania i koncepcją pracy bemowskiej Poradni jest:

  • Szybka, trafna diagnoza
  • Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Szeroka oferta specjalistycznych zajęć postdiagnostycznych

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa – również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.

Pomoc poradni jest bezpłatna.

Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.

33082112_l
21420
DZIECI POD OPIEKĄ
37
RODZAJÓW ZAJĘĆ
25
DOSTOSOWANYCH GABINETÓW

Sprawdź naszą bogatą ofertę zajęć

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Dla rodziców oraz nauczycieli.