WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W OKRESIE PANDEMII

Rodzicu!
1. Przed planowaną wizytą w Poradni, pracownik recepcji, bądź specjalista, skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu wizyty. Poinformuje także o konieczności złożenia oświadczenia (link z oświadczeniem) związanego z koronawirusem.

2. Zachęcamy Państwa do przeprowadzania krótkiej rozmowy z dzieckiem na temat konieczności zachowania zasad higieny przez dziecko (mycia rąk, dezynfekcji, zakrywania ust podczas kaszlu i kichania).

3. Pamiętajcie Państwo o zabraniu ze sobą do Poradni rękawiczek jednorazowych, maseczek oraz długopisu, ołówka itp. który będzie niezbędny przy wypełnianiu dokumentów oraz na zajęciach z dzieckiem.

4. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa), ani też zabierać niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

5. Po wejściu do Poradni należy zdezynfekować obuwie (specjalna wycieraczka) i skierować się z dzieckiem do stanowiska dezynfekcji rąk.

6. Następnie Rodzic jest zobowiązany do złożenia w recepcji Poradni oświadczenia dot. stanu zdrowia oraz wpisania się na liście wejść i wyjść.

7. Na terenie Poradni, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania, nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nos. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia oraz w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

8. Po dziecko i ewentualnie rodzica zgłosi się do recepcji o wyznaczonej godzinie wskazany specjalista, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.

9. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu Rodzicowi.

10. Omówienie diagnozy/terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Akcja informacyjna Prezydenta m.st. Warszawy „Przemoc karmi się milczeniem”

PORADNIK DLA RODZICÓW:
„JAK PRZYJEMNIE I POŻYTECZNIE MOŻNA SPĘDZIĆ CZAS Z DZIECKIEM?”

DRODZY RODZICE

W związku z zaistniałą sytuacją, wymuszającą spędzanie czasu z dzieckiem na terenie domu, chcemy Wam zaproponować zestaw zabaw oraz innych aktywności, które wraz z dzieckiem możecie prowadzić w domowym zaciszu.

Na początku naszego Poradnika przedstawimy propozycje dla najmłodszych dzieci, w kolejnych dniach znajdą Państwo propozycje dla pozostałych grup wiekowych.

Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice, do śledzenia Poradnika.

Skip to content