Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej skutkujących trudnościami w planowaniu naszych działań i funkcjonowaniu Poradni (liczne zwolnienia,  kwarantanny oraz zasiłki opiekuńcze) ograniczamy zapisy na diagnozy  w najbliższym czasie (tj.  do 09.04.2021 r.).

Jednocześnie zakładamy, że wizyty już zaplanowane powinny odbywać się zgodnie z umówionym terminem. O wszelkich zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.

Przypominamy, że Poradnia nieprzerwanie funkcjonuje stacjonarnie zapewniając dzieciom
i młodzieży oraz ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Z poważaniem
Maria Zabłocka
Dyrektor Poradni 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 W OKRESIE PANDEMII

Rodzicu!

1. Zachęcamy Państwa do przeprowadzania krótkiej rozmowy z dzieckiem na temat konieczności zachowania zasad higieny przez dziecko (mycia rąk, dezynfekcji, zakrywania ust podczas kaszlu i kichania).

2. Pamiętajcie Państwo o zabraniu ze sobą do Poradni rękawiczek jednorazowych, maseczek oraz długopisu, ołówka itp. który będzie niezbędny przy wypełnianiu dokumentów oraz na zajęciach z dzieckiem.

3. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa), ani też zabierać niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

4. Po wejściu do Poradni należy zdezynfekować obuwie (specjalna wycieraczka) i skierować się z dzieckiem do stanowiska dezynfekcji rąk.

5. Następnie Rodzic jest zobowiązany do złożenia w recepcji Poradni oświadczenia dot. stanu zdrowia oraz wpisania się na liście wejść i wyjść.

6. Na terenie Poradni, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania, nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nos. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia oraz w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

7. Po dziecko i ewentualnie rodzica zgłosi się do recepcji o wyznaczonej godzinie wskazany specjalista, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.

8. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu Rodzicowi.

9. Omówienie diagnozy/terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Akcja informacyjna Prezydenta m.st. Warszawy „Przemoc karmi się milczeniem”

Skip to content