Plecy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
Sebastian Kępka
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 021.1.2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie z dnia 5.02.2019 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie. 

 

Skip to content