Plecy

2. Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Bemowa

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza na cykl spotkań organizowanych w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli pedagogów i psychologów. Spotkania organizowane będą w siedzibie Poradni, ul. Powstańców Śląskich 17, a w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
W bieżącym roku szkolnym spotkania Sieci organizowane będą w formule superwizji koleżeńskiej, podczas której psycholodzy i pedagodzy mieli będą możliwość wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację spotkań z ramienia naszej Poradni:

Katarzyna Olobry-Księżak – psycholog, pedagog, psychoterapeuta systemowy rodzin, dyrektor Poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta rodzin, psychologa szkolnego oraz zastępcy dyrektora szkoły podstawowej. Od kilkunastu lat aktywnie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami
pozarządowymi prowadząc konsultacje superwizyjne dotyczące pracy z trudnym klientem.

 

Proponowane terminy spotkań:

26.10.2023 r. – godz. – 12.00-14.00
09.11.2023 r. – godz. – 12.00-14.00
14.12.2023 r. – godz. – 12.00-14.00
04.01.2024 r. – godz. – 12.00-14.00
29.02.2024 r. – godz. – 12.00-14.00
28.03.2024 r. – godz. – 12.00-14.00
25.04. 2024 r. – godz. – 12.00-14.00
16.05. 2024 r. – godz. – 12.00-14.00
13.06.2024 r. – godz. – 12.00-14.00

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów i pedagogów z bemowskich szkół i przedszkoli na spotkania Sieci.

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia Terapeutów Pedagogicznych Bemowa

Do udziału w Sieci zapraszamy terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli szkół bemowskich, którzy są zainteresowani formami pomocy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Nasze spotkania służą:

 • przekazywaniu informacji np. związanych z przebiegiem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji na terenie Bemowa;
 • wymianie doświadczeń;
 • poszerzaniu kompetencji zawodowych;
 • prezentowaniu ciekawych pomocy, sprawdzonych metod oraz pojawiających się nowości wydawniczych.

 

Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 17 – Sala nr 5

Terminy:

 • 8.09.2022 godz. 13.00 – 14.00
 • 17.11.2022 godz. 13.00 – 14.00
 • 9.03.2023 godz. 13.00 – 14.00
 • 11.05.2023 godz. 13.00 – 14.00

 

Osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg: 

Ewa Jędral – terapeuta pedagogiczny ejedral@eduwarszawa.pl

4. Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów Bemowa

Sieć współpracy i samokształcenia logopedów – jest najdłużej działającą siecią współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20. Cykliczne spotkania logopedów z placówek oświatowych Bemowa służą poszerzaniu kompetencji merytorycznych , doskonaleniu warsztatu pracy a także pomagają w rozwiązywaniu wątpliwości diagnostyczno-terapeutycznych. Cieszą się wysoką frekwencją i uznaniem środowiska logopedów Bemowa.

Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:
 • Agnieszka Zarzycka-Kożuszek – neurologopeda, pedagog specjalny
 • Dorota Jedynak – neurologopeda
 • Elżbieta Pomykała – neurogopeda, surdologopeda

5. Sieć Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Bemowa

6. Sieci Pedagogów Specjalnych i Nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem w wieku przedszkolnym

W ramach cyklu spotkań Sieci przewidujemy:

 • wymianę doświadczeń,
 • wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • omawianie przepisów prawa oświatowego, oraz bieżących spraw wynikających z pracy terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawczej,
 • możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania.

 

Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci. Spotkania Sieci odbywać będą się stacjonarnie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o mailowe potwierdzanie uczestnictwa w spotkaniach Sieci.

Osoby odpowiedzialne za organizację spotkań Sieć Współpracy i Samokształcenia Zespołów WWRD:

 

Planowane terminy spotkań:

24.11.2022

23.03.2023

15.06.2023

7. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedszkolnych

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Cele sieci:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby przedszkoli i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

 

Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Spotkania będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, spotkania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

 • Joanna Szustkiewicz – pedagog specjalny
 • Agnieszka Śmietańska – pedagog

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Bemowskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedszkolnych

 

Kiedy?    20.10.2022.,o  godz. 12:30

Gdzie?   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 w Warszawie, sala konferencyjna        

 

Temat spotkania:

Pedagog specjalny- wsparcie dla nauczycieli i dzieci w praktyce.

 • Wybranie tematów kolejnych spotkań

 

Planowane terminy spotkań:

26.01.2023

18.05.2023

8. Sieć współpracy i samokształcenia Zespołów WWRD z warszawskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Sieć współpracy i samokształcenia Zespołów WWRD z warszawskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

 

W ramach organizowanego cyklu spotkań przewidujemy wymianę doświadczeń oraz wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych, omawianie przepisów prawa oświatowego i spraw bieżących wynikających z pracy terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawczej, a także możliwość zorganizowania szkolenia tematycznego prowadzonego przez specjalistę Poradni lub uczestników spotkania. Tematyka oraz terminy poszczególnych spotkań ustalane są wspólnie z uczestnikami Sieci.

Spotkania będą odbywać się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 stacjonarnie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu u osób odpowiedzialnych za prowadzenie Sieci.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań:

 • Magdalena Stępień –Koordynator WWRD, neurologopeda,
 • Agnieszka Śmietańska- pedagog specjalny
Skip to content