Plecy

Drodzy ósmoklasiści i rodzice,

Doradca zawodowy – pomaga uczniom w wyborze zawodu, szkoły, profilu klasy. W tym celu spotyka się z uczniem na rozmowie doradczej, podczas której razem z uczniem planuje indywidualną dla niego ścieżkę edukacyjno-zawodową. Czasami wykonuje diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji by na tej podstawie proponować uczniowi różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również: możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne. Doradca współpracuje również z rodzinami uczniów, udzielając im wsparcia w trakcie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci. Doradca zawodowy pracuje w systemie porad indywidualnych.

W naszej poradni porad udziela pani Beata Figurska-Wilk. Na spotkanie można umówić się mailowo: bfigurska@eduwarszawa.pl

 

Najważniejsze informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się  na stronach Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy  w zakładce Rekrutacja po Szkole Podstawowej – link https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

Baza informacji o ścieżkach kariery, zawodach, rynku pracy – link https://mapakarier.org/https://www.facebook.com/MapaKarier

 

Poniżej znajdziecie linki do ciekawych stron:

https://twojepredyspozycje.pl/

https://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/

https://www.cdzdm.pl/

http://ciidmpm.blogspot.com/

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/centrum-rozwoju-doradztwa-zawodowego

 

 

Skip to content